Tiedekulman lavalla: monimutkaisten potilaspolkujen johtaminen

1716391906876

”Terveydenhuollosta ja hoitoon pääsystä puhutaan julkisuudessa lähes päivittäin. On sekä potilaan että koko hoitojärjestelmän kannalta tärkeää, että ihminen saa tarvitsemansa hoidon oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Märt Vesinurm pyrkii ymmärtämään ja mallintamaan erityisen monimutkaisia potilaspolkuja.”

Sain hiljattain tilaisuuden esitellä tutkimustani monimutkaisten potilaspolkujen johtamisesta ja mallintamisesta sekä jakaa ajatuksiani Suomen terveydenhuoltojärjestelmän tulevaisuudesta.

Haluan kiittää lämpimästi kaikkia osallistujia ja järjestäjiä, Suomen Ekonomeja sekä KAUTE-säätiötä, tästä inspiroivasta ja informatiivisesta päivästä!

Oli hienoa kuulla osallistujien omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä terveydenhuollon viidakoista. Uskon, että yhdessä voimme luoda entistä paremman ja tehokkaamman järjestelmän kaikille suomalaisille.

Suomen terveydenhuoltojärjestelmän tulevaisuus vaatii jatkuvaa innovointia ja uusia lähestymistapoja. Ennen kaikkea uskon, että meidän on potilasprosessien johtamisessa tulevaisuudessa keskityttävä yhä enemmän siihen, miten voimme tukea potilaita ja heidän läheisiään oman prosessinsa johtamisessa. Teknologian kehittyminen, datan hyödyntäminen ja moniammatillinen yhteistyö ovat avainasemassa. 

Tällaiset tapahtumat ovat arvokkaita alustoja tiedon jakamiselle ja verkostoitumiselle, ja ne vahvistavat kansalaisyhteiskunnan ja  tutkijoiden välistä keskusteluyhteyttä. Olen kiitollinen siitä, että sain olla osa tätä päivää ja odotan innolla tulevia tilaisuuksia.