Skip to content

Ansioluettelo

Koulutus

Tekniikan tohtori, aalto-yliopisto (2021 – )

Tutkimusalani on terveydenhuollon tuotantotalous ja väitöskirjani työnimi ”Monimutkaisten potilaspolkujen mallintaminen ja johtaminen. Tutkimukseni on osa PATHWAY -hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston, Oslon yliopiston sekä SINTEF Digitalin kanssa. Väitöskirjatutkimukseni puitteissa tein tutkimusvierailun Stanfordin yliopistoon, Yhdysvaltoihin syyslukukaudella 2023.

Valtiotieteiden maisteri, Helsingin yliopisto (2018 – )

Opiskelen Helsingin yliopistossa taloustiedettä, josta olen valmistunut valtiotieteiden kandidaatiksi (VTK) vuonna 2022. Erikoistun erityisesti terveystaloustieteeseen.

Diplomi-insinööri, aalto-yliopisto

Olen valmistunut diplomi-insinööriksi laaja-alaisesta informaatioverkostojen koulutusohjelmasta. Opinnoissani keskityin erityisesti tekniikan ja yhteiskunnan rajapintaan, josta lopulta kehkeytyi kiinnostus juuri sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sivuaineina opiskelin ”Financial Engineering” ja ”Operations and Service Management” -kokonaisuudet. Opintojeni yhteydessä suoritin vaihto-opinnot Nanyang Technological Universityssa (NTU), Singaporessa.

ylioppilas, sotungin lukio

Ylioppilaaksi olen kirjoittanut Sotungin lukiosta, Vantaalta.

Työkokemus

co-founder, Dentai oy (9/2022 – )

DentAI on puheentunnistus ohjelmisto suun terveydenhuollon rakenteellisen tietoaineiston kirjaamiseen. DentAI on kerännyt tunnustusta muun muassa voittamalla Terkko Health X -inkubaattoriohjelman vuonna 2022.

konsultti, nordic healthcare group oy (9/2021 – )

Toimin liikkeenjohdon konsulttina terveydenhuollon kentällä mm. lääketeollisuudessa ja julkisissa organisaatioissa.  Esimerkkejä erilaisista projekteistani on mm. data-lähtöinen vertaiskehittäminen, vaikuttavuustutkimus, potilaspolkujen tutkimus, vaikuttavuusperusteisen hoitopolun toteutus, muutosjohtaminen, projektijohtaminen sekä monia muita mielenkiintoisia projekteja.

Väitöskirjatutkija, aalto-yliopisto (8/2021 – )

Tutkimusalani on terveydenhuollon tuotantotalous ja väitöskirjani työnimi ”Monimutkaisten potilaspolkujen mallintaminen ja johtaminen. Tutkimukseni on osa PATHWAY -hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston, Oslon yliopiston sekä SINTEF Digitalin kanssa. Olen myös opettanut yliopistokursseja terveydenhuollon tuotantotalouden aiheista.

Diplomityöntekijä, aalto-yliopisto (1/2021 – 7/2021)

Työskentelin diplomityöntekijänä Aalto-yliopiston Healthcare Engineering and Management -tutkimusryhmässä, jossa tutkin yksityisen hammashoidon Kela-korvauksien muutoksien vaikutuksia hammashoidon sektorin tuottavuuteen.

product owner, aalto-yliopisto (5/2020 – 12/2020)

Toimin EduHex-nimisen hankkeen projektipäällikön ja tuoteomistajan tehtävässä. EduHex oli Aalto-yliopiston ja Opetushallituksen yhteishanke, jonka tavoitteena oli tukea suomalaisia lukio-opettajia uuden lukion opetussuunnitelman mukaisten opintojaksojen suunnittelussa palvelumuotoilun keinoin.

tutkimusapulainen, aalto-yliopisto (1/2019 – 6/2019)

Työskentelin tutkimusta avustavissa tehtävissä DiRVa-hankkeessa (Digitaalisten ratkaisujen vaikuttavuuden osoittaminen terveydenhuollossa). 

Organisaatiokehityksen harjoittelija, aalto-yliopiston ylioppilaskunta (5/2018 – 8/2018)

Työskentelin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalla organisaatiokehityksen harjoittelijana. Työni tavoite oli tuottaa ylioppilaskunnalla ensimmäiset versiot organisaatiokäsikirjasta – dokumentista, jossa kuvataan tiiviisti kaikki ylioppilaskunnan prosessit ja jota voi käyttää esimerkiksi perhedytyksessä.

Valikoituja luottamustoimia

varapuheenjohtaja, Virolaisyhdistysten verkosto suomessa (2022 – )

Virolaisyhdistysten verkoston tavoitteena on toimia Suomen virolaisyhteisön yhdistävänä toimijana ja edistää Suomessa asuvien virolaisten integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Verkosto tukee oman äidinkielen, identiteetin ja kulttuurin säilymistä sekä auttaa suomenvirolaisia ylläpitämään suhdettaan Viroon.

hallituksen jäsen, helsingin seudun kesäyliopisto (2021 – )

Helsingin seudun kesäyliopisto on vuonna 1966 perustettu vapaan sivistystyön oppilaitos, jota ylläpitää Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö. Helsingin seudun kesäyliopiston opetus on avointa kaikille kiinnostuneille iästä, koulutuksesta tai muista opinto-oikeuksista riippumatta. Vuosittain kesäyliopistossa opiskelee noin 8 000 osallistujaa yli 700 kurssilla.

Kunnallisia luottamustoimia, vantaan kaupunki (2014 – 2021)

Toimin Vantaan kaupungin vapaa-ajan lautakunnan jäsenenä vuosina 2017-2021. Ennen tätä toimin nuorisovaltuustossa sekä jäsenenä (2014-2017) sekä varapuheenjohtajan (2016). Nuorisvaltuuston edustajana toimin sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa (2014) että opetuslautakunnassa (2015).  Nämä vuodet opettivat minulle valtavasti kunnallisesta päätöksenteosta.

Politiikkaa ja opiskelijatoimintaa (2016 – )

Olen toiminut aktiivisesti monenlaisissa järjestöissä hallituksen jäsenestä puheenjohtajaan. Näistä erilaisissa Kokoomuksen järjestöissä vuodesta 2016, josta vuosina 2016-2018 Vantaan Kokoomuksen hallituksessa ja vuosina 2018-2020 Aalto-yliopiston Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtajana. Olen myös toiminut mm. Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa vuodesta 2018 ja Kansantaloustieteen opiskelijoiden (KTTO) hallituksessa.